Privacy en cookie beleid

Laatst bijgewerkt: 7 januari 2021
In dit beleid beschrijven we onze werkwijze op het gebied van privacy: welke gegevens we van onze bezoekers en klanten verzamelen, hoe we deze gegevens verzamelen, wat we ermee doen, hoe de gegevens beschermd worden en welke rechten u hebt met betrekking tot uw persoonsgegevens.
Door gebruik te maken van onze website, verklaart u dat u dit privacybeleid hebt gelezen.

1.BELANGRIJK!
Met behulp van dit privacybeleid willen we op een duidelijke manier beschrijven wanneer, waarom en hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken en wat uw wettelijke rechten met betrekking tot deze gegevens zijn. Dit Privacybeleid is niet bedoeld om in de plaats te komen van de rechten die u mogelijk hebt op grond van wetgeving voor gegevensprivacy.

​Voordat u aankopen doet op onze website, dient u dit Privacybeleid door te lezen en te zorgen dat u onze werkwijzen met betrekking tot uw persoonsgegevens volledig begrijpt. Als u dit privacybeleid volledig hebt doorgelezen en begrepen maar niet akkoord gaat met onze werkwijzen, dient u deze website onmiddellijk te verlaten of af te sluiten. Als u vragen hebt naar aanleiding van dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via privacy@theblooom.nl.


2. WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WIJ
We verzamelen twee soorten gegevens over onze bezoekers en klanten:

Niet-geïdentificeerde en niet-identificeerbare informatie over een bezoeker of klant, die wij hebben verkregen of automatisch hebben verzameld doordat deze persoon gebruik heeft gemaakt website. Uit niet-persoonlijke gegevens kunnen wij niet afleiden op welke bezoeker of klant deze gegevens betrekking hebben. De door ons verzamelde niet-persoonlijke gegevens bestaan voornamelijk uit technische gegevens en geaggregeerde gebruiksinformatie, zoals gegevens over het surfgedrag en de "click-stream"-activiteit van bezoekers, sessie-heatmaps en scroll-informatie, niet-identificerende informatie over onder meer apparaten, besturingssystemen, webbrowsers, schermresoluties, taal- en toetsenbordinstellingen en internetproviders van bezoekers of klanten, verwijzende pagina's, exit-pagina's en datum- en tijdstempels.

Individueel identificeerbare informatie, dat wil zeggen informatie die een persoon identificeert of waaruit met enige inspanning de identiteit van een persoon kan worden afgeleid, of informatie die mogelijk van persoonlijke of gevoelige aard is ("Persoonsgegevens"). De door ons verzamelde persoonsgegevens bestaan voornamelijk uit contactgegevens (zoals e-mailadres of telefoonnummer), factureringsgegevens (zoals naam, fysiek factuuradres, betalingswijze en transactiegegevens, welke alleen worden verzameld van klanten die gebruik maken van betaalde diensten), gegevens over een browser- of gebruikssessie (IP-adres, geografische locatie en/of unieke apparaatidentificatie), gegevens over gekoppelde accounts bij externe partijen (bijvoorbeeld het e-mailadres of de gebruikersnaam van een gekoppelde account bij PayPal of Facebook), scans van identiteitsbewijzen die aan ons beschikbaar zijn gesteld (identiteitskaart, rijbewijs, paspoort of bedrijfsregistratiedocument), en alle andere Persoonsgegevens die door klanten zijn verstrekt terwijl ze aankopen doen. Voor de duidelijkheid: niet-persoonlijke gegevens die aan persoonsgegevens zijn gekoppeld, worden door ons als persoonsgegevens beschouwd en behandeld zo lang als deze koppeling in stand blijft.


3. Hoe verzamelen wij deze informatie?
We verzamelen informatie voornamelijk via twee methoden:

We verzamelen informatie doordat u gebruik maakt van onze website. Wanneer u bijvoorbeeld de website bezoekt of bijvoorbeeld wanneer u een BLOOOM-account registreert, zijn wij hiervan op de hoogte en zullen wij doorgaans informatie over deze bezoeken en sessies en hieraan gerelateerde gegevens verzamelen en vastleggen. Onder andere door gebruik te maken van "cookies" en andere tracking-technologieën.

We verzamelen informatie die u zelf verstrekt. We verzamelen bijvoorbeeld de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt wanneer u zich registreert, wanneer u op onze website inlogt via externe platforms zoals Facebook of Google wanneer u Persoonsgegevens verzendt en/of wanneer u rechtstreeks contact met ons opneemt via een communicatiekanaal zoals e-mail.


4. Waarom verzamelen wij deze informatie?
We verzamelen niet-persoonlijke gegevens en persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

1) Om producten of diensten aan te bieden en uit te voeren
2) Om website en producten verder te ontwikkelen, aan te passen en te verbeteren op basis van de gemeenschappelijke of persoonlijke voorkeuren, ervaringen en/of problemen van bezoeken of klanten.
3) Om onze bezoeker of klant ondersteuning te kunnen bieden;
4) Om onze bezoekers of klanten te kunnen benaderen met algemene of gepersonaliseerde berichten over onze diensten of met promotionele berichten;
5) Om prijsvragen en promoties te ondersteunen en aan te bieden, om te controleren of deelnemers in aanmerking komen voor deelname, om de resultaten te monitoren, om contact op te nemen met prijswinnaars en om prijzen en andere voordelen te kunnen uitreiken;
6) Om geaggregeerde statistische gegevens en andere geaggregeerde en/of afgeleide niet-persoonlijke gegevens te genereren waarmee wij zelf onze website en diensten kunnen aanbieden en verbeteren;
7) Om gegevensbeveiliging en fraudepreventie te verbeteren; en
8) Om te voldoen aan alle geldende wet- en regelgeving.

We zullen uw Persoonsgegevens voor de in artikel 4 beschreven doeleinden alleen gebruiken indien we ervan overtuigd zijn:

dat het gebruik van uw persoonsgegevens noodzakelijk is om u klantenondersteuning of technische support te leveren, of

dat het gebruik van uw persoonsgegevens noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die voor ons geldt, of

dat het gebruik van uw persoonsgegevens noodzakelijk is om legitieme zakelijke belangen van ons als bedrijf te dienen (bijvoorbeeld om onze webshop of blog te onderhouden en te verbeteren door gebruikstrends, technische problemen en de effectiviteit van reclamecampagnes van The BLOOOM in kaart te brengen), op voorwaarde dat dit altijd gebeurt op een manier die proportioneel is en die rekening houdt met uw privacyrechten.

Aankopen doen in onze webshop is niet toegestaan voor kinderen jonger dan 18 jaar. Niemand jonger dan 18 jaar behoort ons persoonsgegevens te verstrekken via onze website. We verzamelen nooit bewust persoonsgegevens van kinderen onder de 18 jaar. Ouders en voogden dienen altijd toezicht te houden op de online activiteiten van hun kinderen.


5. Waar bewaren we uw gegevens?
Persoonsgegevens van bezoekers en klanten kunnen worden bijgehouden, verwerkt en opgeslagen door The BLOOOM voor zover noodzakelijk om website naar behoren te kunnen leveren en/of voor zover wettelijk verplicht (zoals hierna nader wordt toegelicht).

Op uw verzoek zal The BLOOOM u laten weten of wij persoonsgegevens over u bezitten. U kunt uw persoonsgegevens inzien, corrigeren of verzoeken te laten vernietigen. We zullen op uw verzoek binnen het wettelijk verplichte tijdsbestek of binnen een redelijke tijd reageren.

​NB: definitieve verwijdering van uw account houdt in dat al uw informatie uit de databases van The BLOOOM wordt gewist. Na afloop van deze procedure kunt u uw BLOOOM-account niet langer gebruiken en worden alle bijbehorende gegevens definitief verwijderd en zal The BLOOOM niet meer in staat zijn uw account te herstellen of uw gegevens op te halen. Als u in de toekomst contact opneemt met de The BLOOOM, zal het systeem uw account niet herkennen en kunnen wij het verwijderde account niet meer vinden.

6. Persoonsgegevens delen met externe partijen
The BLOOOM kan uw persoonsgegevens delen met externe partijen (of externe partijen op een andere manier toegang tot uw persoonsgegevens geven), maar uitsluitend op de volgende manieren en in de volgende omstandigheden:

Diensten van derden:
The BLOOOM werkt samen met een aantal geselecteerde leveranciers van wie de diensten en oplossingen onze eigen website aanvullen, ondersteunen en/of verbeteren. Dit omvat onder andere: services op het gebied van hosting en server-colocatie, communicatie, facturering en betalingsverwerking, domeinnaamregistratie, webanalyse, e-maildistributie en -monitoring, sessie-opname, toegang op afstand, prestatiemeting, gegevensoptimalisatie en marketing en de diensten van contentproviders en onze juridische en financiële adviseurs (gezamenlijk "Diensten van derden").

De leveranciers van Diensten van derden kunnen (delen van) persoonsgegevens van onze bezoekers en klanten ontvangen of hier op een andere wijze toegang toe krijgen, afhankelijk van de specifieke rollen en functies van deze leveranciers bij het ondersteunen en uitbreiden van onze website en activiteiten, en zij mogen deze gegevens uitsluitend voor deze doeleinden gebruiken.

NB: hoewel onze website mogelijk links naar andere websites of diensten bevatten, zijn wij niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze websites of diensten omgaan met privacy. We adviseren u om zich ervan bewust te zijn wanneer u onze website verlaat en om de privacyverklaringen te lezen van alle websites en diensten die u bezoekt, vóórdat u persoonsgegevens verstrekt. Dit privacybeleid geldt niet voor externe websites en diensten waarnaar wordt verwezen vanuit onze website.


2. Justitiële instanties, juridische verzoeken en verplichtingen
Waar dit is toegestaan door de plaatselijke wetgeving voor gegevensbescherming, kan The BLOOOM uw persoonsgegevens, met of zonder kennisgeving aan u, aan anderen bekendmaken of anderszins toegankelijk maken naar aanleiding van een rechtsverzoek, zoals een dagvaarding, gerechtelijke procedure, huiszoekingsbevel of rechterlijk bevel, of in overeenstemming met de geldende wetgeving, indien wij te goeder trouw van mening zijn dat wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.


3. Bescherming van rechten en veiligheid
The BLOOOM kan uw persoonsgegevens, met of zonder kennisgeving aan u, met derden delen indien wij te goeder trouw menen dat dit ons helpt bij het beschermen van de rechten, de eigendommen of de persoonlijke veiligheid van The BLOOOM, een of meer van onze klanten,een of meer leden van het algemene publiek.


4. Sociale media-functies en frames:
Onze website bevat bepaalde functies en widgets voor sociale media of single sign-on, zoals "Facebook Vind ik leuk", "Dit delen" en andere interactieve miniprogramma's ("Sociale media-functies"). Deze Sociale media-functies verzamelen mogelijk informatie, zoals uw IP-adres of de pagina die u op onze website bezoekt, en gebruiken misschien een cookie om goed te kunnen functioneren. Sociale media-functies worden ofwel via een externe partij of rechtstreeks op onze diensten gehost. Op uw interactie met de sociale media-functies van externe partijen is het beleid van deze externe partijen van toepassing, en niet ons beleid.

Bovendien is het mogelijk dat uw persoonsgegevens via onze website rechtstreeks met externe partijen worden gedeeld, bijvoorbeeld via paginaframes die content van of naar Diensten van derden of andere externe partijen overdragen terwijl het uiterlijk van onze website en onze diensten gehandhaafd blijft ("Frames"). Houd er rekening mee dat als u interactie pleegt of persoonsgegevens deelt via dergelijke frames, u deze informatie in feite deelt met de desbetreffende externe partijen en niet met ons, en dat op deze interactie en gegevensuitwisseling het beleid van de externe partijen van toepassing is en niet ons beleid.

7. Gebruik van cookies en andere tracking-technologieën
In samenwerking met partners op het gebied van marketing, analyse en technologie maakt The BLOOOM gebruik van bepaalde technologieën voor monitoring en tracering, zoals cookies, webbeacons, pixels, tags en scripts. Deze technologieën worden gebruikt om onze website te onderhouden en te verbeteren en om onze bezoekers en klanten een betere ervaring te bieden. Dankzij deze technologieën zijn wij onder meer in staat de voorkeuren en de geauthenticeerde sessies van onze bezoekers en klanten te administreren, onze website beter te beveiligen, technische problemen te identificeren, gebruikstrends en de effectiviteit van campagnes te volgen en de algemene prestaties van onze webshop te monitoren en te verbeteren.

Cookies: Bepaalde technologieën werken alleen als er een klein gegevensbestandje ("cookie") op uw apparaat wordt gedownload en opgeslagen. Wij maken standaard gebruik van meerdere permanente cookies voor het authenticeren van sessies en gebruikers, voor de beveiliging, voor het bijhouden van gebruikersvoorkeuren (zoals taal- en andere instellingen), voor het stabiliseren van verbindingen (bijvoorbeeld bij het uploaden van media), voor het evalueren van de prestaties van onze webshop en marketingcampagnes en in het algemeen voor het leveren en verbeteren van onze webshop.

Als u cookies wilt verwijderen of blokkeren, raadpleegt u de Help- en supportfunctie van uw webbrowser voor informatie over het vinden van de bestanden of mappen waarin cookies zijn opgeslagen. Informatie over het verwijderen en beheren van cookies is ook te vinden op www.AboutCookies.org (deze website wordt niet beschikbaar gesteld door The BLOOOM en wij kunnen geen garanties geven over de correctheid, volledigheid of beschikbaarheid van de informatie op deze website).

NB: als u onze cookies verwijdert of als u toekomstige cookies of andere tracking-technologieën uitschakelt, kunt u bepaalde onderdelen of functies van onze website mogelijk niet meer gebruiken of wordt uw gebruikerservaring mogelijk op andere manieren beïnvloed.


Flash-cookies en HTML5: Wijzelf en de leveranciers van bepaalde Diensten van derden maken mogelijk gebruik, voornamelijk voor reclamedoeleinden, van bepaalde tracking-technologieën die "Flash-cookies" en "HTML5" worden genoemd. Verschillende browsers bieden eigen beheertools voor het verwijderen of blokkeren van dergelijke technologieën. Hier vindt u aanvullende informatie over het beheren van Flash-cookies: http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html (Deze website wordt niet beschikbaar gesteld door The BLOOOM en wij kunnen geen garanties geven over de correctheid, volledigheid of beschikbaarheid van de informatie op deze website.)


"Do Not Track"- instellingen: Wij passen onze werkwijze niet aan naar aanleiding van een "Do Not Track"-instelling in de HTTP-header van een webbrowser of mobiele applicatie.


8. Communicatie vanuit THE BLOOOM
1. Promotionele berichten:
We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om u via e-mail promotionele informatie en berichten te sturen die afkomstig zijn van The BLOOOM zelf.​

Als u dergelijke promotionele berichten niet wilt ontvangen, kunt u dit op elk gewenst moment aan The BLOOOM laten weten of de aanwijzingen volgen onder het kopje "Afmelden", "Unsubscribe" of "STOP" in de promotionele berichten die u ontvangt.

Wij nemen maatregelen om de promotionele informatie die we u sturen te beperken tot een redelijke en proportionele frequentie en om u alleen informatie te sturen die naar onze mening voor u interessant of belangrijk is, afgaande op uw gegevens.


2. Berichten over Diensten en facturering
The BLOOOM kan ook contact met u opnemen met belangrijke informatie over website of de manier waarop u daar gebruik van maakt.

We kunnen u bijvoorbeeld (via een van de kanalen die ons ter beschikking staan) bericht sturen als een bepaalde dienst wegens onderhoud tijdelijk niet beschikbaar is, reageren op uw e-mail, u herinneringen of waarschuwingen sturen over komende of achterstallige betalingen, klachten over misbruik van uw BLOOOM-account doorsturen of u informeren over belangrijke veranderingen op onze website.

Het is belangrijk dat u altijd in staat bent om dergelijke berichten te ontvangen. Daarom kunt u zich niet afmelden voor het ontvangen van berichten over diensten en facturering, tenzij u niet langer een member bent (dat wil zeggen dat u uw BLOOOM-account hebt gedeactiveerd).


9. Uw rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens
Het is van groot belang dat u zelf controle hebt over uw persoonsgegevens. Daarom neemt The BLOOOM maatregelen om te zorgen dat u uw persoonsgegevens kunt inzien, bijwerken, aanpassen of verwijderen, dat u er een kopie van kunt opvragen en dat u het gebruik ervan kunt beperken.

Voordat wij de door u opgevraagde persoonsgegevens verstrekken, vragen we u mogelijk om aanvullende informatie om uw identiteit te controleren en de beveiliging te waarborgen.

U hebt het recht een klacht in te dienen bij uw autoriteit voor gegevensbescherming (maar we adviseren u om eerst contact met ons op te nemen).

Als u een bezoeker of klant van The BLOOOM bent en als u ons wilt verzoeken om u een kopie toe te sturen van uw persoonsgegevens die zijn opgeslagen kunt uw verzoek ook per post toesturen naar The BLOOOM, Boslaan 43, 2132 RJ Hoofddorp of mailen naar privacy@theblooom.nl. We zullen ons naar redelijkheid inspannen om tijdig aan uw verzoek te voldoen (tenzij we hiervoor eerst aanvullende informatie van u nodig hebben), onder voorbehoud van wettelijke en andere toegestane afwegingen.

NB: definitieve verwijdering van uw BLOOOM-account houdt in dat al uw informatie uit de databases van The BLOOOM wordt gewist. Na afloop van deze procedure kunt u uw account niet langer gebruiken. Alle bijbehorende gegevens worden definitief verwijderd en The BLOOOM zal niet meer in staat zijn uw account te herstellen of uw gegevens op te halen. Als u in de toekomst contact opneemt met de The BLOOOM, zal het systeem uw BLOOOM-account niet herkennen en zullen wij verwijderde BLOOOM-account niet meer kunnen vinden.


​10. Vragen en klachten
Als u iets wilt vragen of een klacht wilt indienen over de manier waarop wij persoonsgegevens verzamelen, gebruiken of bekendmaken, of als u meent dat wij ons niet hebben gehouden aan dit privacybeleid of aan de geldende wetgeving voor gegevensbescherming, neem dan contact met ons op. U vindt onze contactgegevens aan het eind van dit privacybeleid.

Wij nemen alle klachten over privacy serieus en we zullen al het redelijke doen om uw klacht zo snel mogelijk te verhelpen. We streven naar een responstijd van 30 dagen.

We verwachten dat onze procedures toereikend zijn om uw klacht eerlijk en tijdig af te handelen. Maar als u niet tevreden bent over de afloop, kunt u ook een klacht indienen bij uw nationale autoriteit voor gegevensbescherming.

U kunt altijd een klacht bij uw autoriteit voor gegevensbescherming indienen, maar we vragen u om eerst contact met ons op te nemen, zodat wij kunnen proberen uw klacht naar tevredenheid te verhelpen.


11 . Gegevensbewaring
We kunnen uw Persoonsgegevens bewaren zo lang als uw BLOOOM-account actief is, zoals beschreven in dit privacybeleid.


12. Beveiliging
The BLOOOM neemt webhosting af van Shopify.Shopify heeft veiligheidsmaatregelen geïmplementeerd voor de beveiliging van de persoonsgegevens die u met ons deelt, waaronder fysieke, elektronische en procedurele maatregelen.Shopify biedt beveiligde HTTPS-toegang tot de meeste onderdelen van website, de overdracht van gevoelige betalingsgegevens (zoals creditcardnummers) via hun speciale inkoopformulieren wordt beveiligd via een verbinding met industriestandaard SSL/TLS-encryptie, en zij verkrijgen regelmatig een certificering volgens PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standards). Daarnaast controleren zij hun systemen regelmatig op mogelijke zwakke plekken en aanvallen en zoeken zij regelmatig naar nieuwe methoden en Diensten van derden om de beveiliging van onze website en de bescherming van de privacy van onze bezoekers en klanten te verbeteren.

Ongeacht alle maatregelen en inspanningen van The BLOOOM kunnen wij geen absolute bescherming garanderen van uw persoonsgegevens of andere gebruikersinhoud die u uploadt, publiceert of op andere wijze deelt met The BLOOOM.

Daarom adviseren wij u om sterke wachtwoorden in te stellen voor uw BLOOOM-account om ons of wie dan ook nooit gevoelige informatie te verstrekken waarvan eventuele bekendwording u ernstige of onherstelbare schade zou kunnen toebrengen.

​NB: hoewel onze website diensten gebruikt van SHOPIFY zijn wij niet verantwoordelijk voor de manier waarop SHOPIFY omgaat met privacy.

​Als u vragen hebt over de beveiliging van onze Diensten, kunt u altijd contact met ons opnemen via privacy@theblooom.nl


13. Updates en interpretatie
We kunnen dit privacybeleid bijwerken wanneer dit wettelijk vereist is en om veranderingen in de manieren waarop we informatie verzamelen, opslaan en gebruiken in het privacybeleid te verwerken. Indien we veranderingen aanbrengen die wij als "materieel" beschouwen (door onszelf te goeder trouw te bepalen), zullen wij u hierover informeren vóórdat de desbetreffende veranderingen in werking treden, via een van de kennisgevingsmethoden. We raden u aan om deze pagina van tijd tot tijd opnieuw te bezoeken voor het laatste nieuws over onze werkwijzen met betrekking tot privacy. Tenzij en voor zover anders bepaald, geldt ons meest recente privacybeleid voor alle informatie die wij bezitten over u met betrekking tot onze website.

De kopjes, bijschriften of artikelkopjes in dit document worden uitsluitend ter informatie verstrekt, definiëren of verduidelijken in geen geval enig artikel of enige bepaling en verbinden ons op geen enkele manier.


14. Contact opnemen
Als u vragen hebt over dit privacybeleid of als u gebruik wilt maken van uw rechten die in artikel 9 zijn beschreven, kunt u contact opnemen met ons voor gegevensbescherming via privacy@theblooom.nl. We zullen proberen alle eventuele klachten over het gebruik van uw persoonsgegevens in overeenstemming met dit privacybeleid op te lossen.


U kunt ook een brief sturen naar een van de volgende adres: The BLOOOM, Boslaan 43, 21352 RJ Hoofddorp.